Graving og planering
Kommunaltekniske anlegg
Vatn, avløp, etc.
Veibygging
Elveforebygging
Tomter
- industri
- privat
- hytter